Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Cetatea Tipia Racoşului (Tepeu - denumire pecenego - cumană pentru Deal ) 

Cetatea nu a fost cercetată încă suficient.  

 Din cercetările arheologice de până acum a  rezultat  existenţa unei cetăţi dacice,  cu zid de   piatră, lung de 85 m şi gros de peste 2 m, care a fost refolosit în secolul XII-XIII.

 

 

 

     Diversitatea geologică din defileul Oltului,  la străbaterea munţilor Perşani la Racoş, anunţă această zonă că are un potenţial turistic încă insuficient exploatat.

Aria protejată  ,, Coloanele de Bazalt de la Racoş"  cu o suprafaşă de 5.2 ha există de foarte mult timp. De curând a luat fiinţă în urma unui proiect ,,Geoparcul Carpatic Perşani" care a pus la dispoziţie harta munţilor Perşani cu traseele de drumeţie marcate.

Rocile din Geodromul Racoş: andezit, bazalt, granit, scorie bazaltică, lapili, bombă vulcanică, calcar, gresie, conglomerat, tuf vulcanic, şist cristalin, gnais, marmură.

Actualmente se exploatează rocă din două cariere: cea de scorie vulcanică din aria vulcanului stins şi cea de calcar din preajma Tipiei Racoşului.

Drumeţie

   Reperele principale din Racoşul de Jos, care se află pe malul drept al Oltului, sunt: Castelul Sükősd - Bethlen ce se află în centrul localităţii şi gara. La câţiva zeci de metri de gară în aval pe Olt se află singurul pod şi acesta suspendat, ce permite trecerea pe malul celălalt, începând de la Augustin până la Mateiaş. La Mateiaş există un pod pe care se poate trece cu maşina dar drumul de pe malul stâng este un drum sătesc neasfaltat. Din ambele puncte se poate urca pe dealul din spatele localităţii unde se află vulcanul stins de la Racoş. În apropierea acestuia se află Lacul şi Coloanele de bazalt, cum se merge către Tipia Racoşului. Pentru a merge către Piatra Detunată şi Tipia Ormenişului se traversează Oltul pe pod.

Defileul Oltului la Racoş

 

 

        Contact:

         dancociu@yahoo.com