Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Mănăstirea Cotmeana, cea mai
 veche biserică mănăstire din Ţara Românească, a fost construită în prima sa formă de Radu I şi apoi refăcută de Mircea cel Bătrân (reprezentat în fresca dedicată ctitorului  cu modelul bisericii în mână), între anii 1387-1389 şi închinată prin hrisovul din 20 mai 1388 mănăstirii Cozia (primul document ce se referă la acest aşezământ). În patrimoniul mănăstirii se găseşte cel mai vechi clopot din  Ţara Românească, dăruit de jupân Dragomir, în anul 1385 în vremea domnitorului Dan I. Din vechea mănăstire a supravieţuit până în zilele noastre numai biserica  cu hramul "Buna Vestire". În anul 1711 a fost restaurată în vremea lui Constantin Brâncoveanu. Tot acum se schimbă şi pisania, ce se află pe peretele de la intrare spre naos, în care este amintit  Mircea voevod care a ridicat biserica şi chir Parthenie care a înfrumuseţat-o: ,, ƚCu ajutorul lui D(u)mnezeu, întru lauda prăznuirii Bl(a)goveșteniei Precuratei, Pururea Fecioarei Mariei s-au înălțat din temelie această sf(â)ntă bisearică, de creștinul domnul Țărîi Românești Io Mircea voivod, la leat 6897 (1388-1389). Și neavându podoabă sf(â)nta besearică s-au nevoit smeritul ig(umen), chir Parthenie er(omonah) Coziian de o au înfrum(u)sețat cu tâmplele, cu icoane și cu ferestrile și cu ușa, și câte se văd înoite, dintru ostăneala lui și a celor ce s-au îndurat, în zilele lui Io Constandin B(asarab) B(râncoveanu) voivod, fiindu Mitropolit chir Anthim; m(e)s(e)ț(a) av(gust) 9 zil(e), v(ă) leat 7219 (1711 9 august)".(3)  . Se pare că biserica a suferit o distrugere, în urma unui incediu după prima ridicare a ei, motiv pentru care a trebuit să fie reconstruită.  La 1777 biserica cunoaşte o nouă refacere când peretele dintre pronaos şi naos este dărâmat astfel obţinându-se un naos mai mare iar vechiul pridvor a devenit pronaos iar la intrare se adăugă un pridvor nou deschis unde găsim a doua pisanie la intrare.

Refacerea  mănăstării are loc după anul 1990 dată până la care s-au reparat numai zidurile mănănstirii şi clopotniţa de la poartă. Acum se refac  casa domnească şi chiliile şi se construieşte un paraclis mult mai mare decât vechea biserică. Pictura din naos este de pe vremea lui Mircea cel Bătrân iar cea din pronaos din vremea lui Constantin Brâncoveanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bibliografie

1.  Mănăstirea Cotmeana - Istoricul Mănăstirii - scurtă prezentare (afişată la mănăstire)

2. Cristian Moisescu -Arhitectura Românească Veche

3. Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei - Domnitorii și Ierarhii Țării Românești - Ctitoriile și mormintele lor- 


Galerie de imagini

 

 

        Contact:

         dancociu@yahoo.com