Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Așezarea medievală de la Cetățeni

 

,,…Negru vodă construieşte la poalele muntelui o biserică mare de piatră. Este prima biserică dintre cele trei descoperite ...Prima biserică zidită de Negru Vodă (Seneslau) la 1215 a fost așa precum spune cronica ,, mare, frumoasă și înaltă""   (fragment din mica broşură pusă la dispoziţia drumeţului de către mănăstire)

      În lucrarea Cercetări arheologice la Cetăţeni, Judeţul Argeş de dr. Lucian Chiţescu (schiţa este preluată din lucrare) se precizează că cele mai vechi urme arheologice descoperite sunt din sec. III î.Hr. Sus pe platou a existat o cetate geto-dacică din piatră şi mai apoi o fortificaţie feudală din care a mai rămas doar o bucată de zid, spre valea lui Coman. La poale între munte şi apa Dâmboviţei a existat o aşezare geto-dacică apoi o aşezare feudală cu un cimitir feudal. Aici în partea de vest se mai văd ruinele a două biserici din cele 3 ridicate.

La mijlocul secolului al XIII-lea a fost ridicată biserica notată, convenţional, B2 (în prim plan în fotografie), cu plan trilobat, cu contraforturi ce încadrează absidele laterale, având zidurile alcătuite din bolovani de râu legaţi cu mortar de var. Biserica a fost  distrusă de apele revărsate ale Dâmboviţei la începutul secolului al XV-lea. Ca urmare a fost construită  o nouă biserică la 3 m distanţă către S-E, biserica B1 (în fotografie se vede ultimul zid transversal), de formă sală, care a funcţionat cu adaugiri până în secolul al XVIII-lea. Planul bisericilor B2 şi B1 a fost preluat din documentul (1).

Interesant este faptul că la 13m către nord (ruine acoperite de buruieni) a mai existat o biserică, notată conventional B3, construită în jurul anului 1200. Construită din piatră cu mortar, biserica de tip sală avea o absidă semicirculară și un naos dreptunghiular. Era zugrăvită cu fresce ce conțineau inscripții grecești, slavone și latine. Pe la 1250 un cutremur puternic a dus la distrugerea ei prin prăvălirea unei stânci peste lăcaș (1). Tot atunci a fost distrusă și locuința voievodală, dimensiune 10,5 x 7m, aflată în apropierea bisericii B3 (5).         Aici exista un centru statal românesc din prima jumătate a sec. XIII, a cărui stăpânire se întindea pe ambii versanți ai munților Făgăraș și posibil condus de Seneslau (5).

 

... va continua

Bibliografie:

1. Dr. Lucian Chiţescu, Anişoara Sion şi Spiridon Cristocea – Cercetările Arheologice efectuate la complexul de monumente feudale de la Cetăţeni, Jud. Argeş (vol. Cercetări Arheologice 1983)

2. Istoricul Mănăstirii Cetăţuia Negru Vodă  Biserica Rupestră şi Împrejurimi -mica broşură de la           mănăstire                                 

3. Cristian Moiesescu – Arhitectura Românească Veche

4. dr. Lucian Chițescu - Cercetări arheologice la Cetăţeni, judeţul Argeş 

5. dr. Lucian Chițescu și Anca Păunescu - Cercetările Arheologice efectuate la complexul de monumente feudale de la Cetăţeni, Jud. Argeş (vol. Cercetări Arheologice 1986)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie de imagini

 

 

        Contact:

         dancociu@yahoo.com