Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

        Cetatea dacică "Gruiu Dării" de la Pietroasa Mică – judeţul Buzău

   Descoperită relativ recent, anul 1973, cetatea se află la nord de satul Pietroasa Mică, aproape de drumul care duce pe dealul Istriţa, pe un platou de formă ovală, la altitudinea de 534m,  înconjurat din trei părţi de pante abrupte şi cu o vizibilitate foarte bună spre câmpie. Latura cu pantă mai uşor acesibilă a fost puternic fortificată. În urma extinderii explorărilor arheologice în exteriorul incintei fortificate prezenţa dacică a fost descoperită şi pe terasele din S şi SE platoului. 

   Prin anii 350-100 î.Hr., aici a fost un sat dacic important. Apoi satul a fost transformat într-o cetate cu ziduri puternice de piatră.  În cea de a treia etapă, zona s-a transformat într-un loc sacru .  Cele mai târzii urme de vestigiii sunt din secolul I î.Hr., secolul I d.Hr. Distrugerea acestui lăcaș se presupune că s-a petrecut o dată cu primul război dacic (anul 101-102), când s-a ridicat şi castrul roman de la poalele dealului din actuala localitate Pietroasele.  

     Interesant că s-au găsit urme (necropolă), în straturile de investigaţie mai adânci, din eneolitic (cultura Cucuteni) şi urme a unei aşezări fortificate din epoca bronzului mijlociu (cultura Monteoru).