Un scurt film despre Muzeul Prima Şcoală Românească pe

www.primascoalaromaneasca.ro

Prima şcoală românească

CRONICA PRIMEI ŞCOLI ROMÂNEŞTI DIN SCHEII BRAŞOVULUI

 • Mai întâi a fost biserica de care cronicele scriu la anul 1292;
 • Un omiliar (carte de învăţătură) din sec XI-XII confirmă posibilitatea existenţei unui lăcaş de învăţătură;
 • Bula papală din 25 decembrie 1399 confirmă existenţa unui lăcaş de cult şi învăţătură ortodoxă în Schei;
 • 1477 popa Costea scrie aici un volominos Minei de sărbători;
 • 1495  ,,s-au zidit Sfânta bisercă şi şcoala’’ prin grija voievodului Vlad Călugărul, căruia i-au continuat fapta Neagoe Basarab, Petru Cercel, Mihai Viteazul, Aron Vodă ş.a;
 • 1495 noiembrie 3, popa Bratu din Şchei scrie la Sibiu prima scrisoare în limba română;
 • 1556-1588 diaconul Coresi şi alţi colaboratori tipăresc cele dintâi cărţi de circulaţie în limba română, oficializând definitiv biruinţa scrisului în limba română;
 • 1559 se predă şcolii Catehismul coresian, reeditarea Catehismului Luteran;
 • 1570 diacul Oprea scrie Octoihul românesc (cartea de cântări);
 • 1578 popa Voicu scrie Învăţături morale din vieţile sfinţilor – cuvântări la sfinţi şi pilde de folos sufletesc;
 • 1587 popa Iane scrie primul text braşovean în limba română – dascălul Barbu Horban scrie primul manual de filozofie;
 • 1628-1633 protopopul Vasile scrie prima cronică cu subiect românesc(1292-1633);
 • 1731 dascălul Petcu Şoanul editează în Schei primul almanah(calendar) din ţară;
 • 1743 protopopul Radu Tempea II scrie ,,Cronica Şcheilor’’(1391-1743);
 • 1757 dascălul braşovean Dimitrie Eustatievici scrie prima ,,Gramatică’’ în limba română;
 • 1797 Radu Tempea V tipăreşte ,,Gramatica Românească’’;
 • 1821-1828-1850 popasurile lui Anton Pann în Schei;
 • 1848 mai, George Ucenescu compune melodia imnului ,,Deşteaptă-te române’’, lucru evidenţiat în autobiografia lui Ucenescu;

 

Bibliografie :

1. Broşura editată de muzeul Prima Şcoală Românească

Prima şcoală românească