Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Un scurt film despre Muzeul Prima Şcoală Românească pe

www.primascoalaromaneasca.ro

Prima şcoală românească

CRONICA PRIMEI ŞCOLI ROMÂNEŞTI DIN SCHEII BRAŞOVULUI

 • Mai întâi a fost biserica de care cronicele scriu la anul 1292;
 • Un omiliar (carte de învăţătură) din sec XI-XII confirmă posibilitatea existenţei unui lăcaş de învăţătură;
 • Bula papală din 25 decembrie 1399 confirmă existenţa unui lăcaş de cult şi învăţătură ortodoxă în Schei;
 • 1477 popa Costea scrie aici un volominos Minei de sărbători;
 • 1495  ,,s-au zidit Sfânta bisercă şi şcoala’’ prin grija voievodului Vlad Călugărul, căruia i-au continuat fapta Neagoe Basarab, Petru Cercel, Mihai Viteazul, Aron Vodă ş.a;
 • 1495 noiembrie 3, popa Bratu din Şchei scrie la Sibiu prima scrisoare în limba română;
 • 1556-1588 diaconul Coresi şi alţi colaboratori tipăresc cele dintâi cărţi de circulaţie în limba română, oficializând definitiv biruinţa scrisului în limba română;
 • 1559 se predă şcolii Catehismul coresian, reeditarea Catehismului Luteran;
 • 1570 diacul Oprea scrie Octoihul românesc (cartea de cântări);
 • 1578 popa Voicu scrie Învăţături morale din vieţile sfinţilor – cuvântări la sfinţi şi pilde de folos sufletesc;
 • 1587 popa Iane scrie primul text braşovean în limba română – dascălul Barbu Horban scrie primul manual de filozofie;
 • 1628-1633 protopopul Vasile scrie prima cronică cu subiect românesc(1292-1633);
 • 1731 dascălul Petcu Şoanul editează în Schei primul almanah(calendar) din ţară;
 • 1743 protopopul Radu Tempea II scrie ,,Cronica Şcheilor’’(1391-1743);
 • 1757 dascălul braşovean Dimitrie Eustatievici scrie prima ,,Gramatică’’ în limba română;
 • 1797 Radu Tempea V tipăreşte ,,Gramatica Românească’’;
 • 1821-1828-1850 popasurile lui Anton Pann în Schei;
 • 1848 mai, George Ucenescu compune melodia imnului ,,Deşteaptă-te române’’, lucru evidenţiat în autobiografia lui Ucenescu;

 

Bibliografie :

1. Broşura editată de muzeul Prima Şcoală Românească

Prima şcoală românească