Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

     Jidava este cel mai mare castru roman de pe limes transalutanus. El este situat în sudul localității Câmpulung în cartierul Pescăreasa in apropiere de Răul Tîrgului. Fostul drum roman ce trecea pe aici a fost folosit până prin 1880.

La început a fost un castru de pământ aflat cam la 300m spre sud de cel de piatră, vizibil astăzi. Cel de pământ era dreptunghiular 80m x 60m, cu val de pământ de 1m și șanț de 0.5m. Astăzi nu mai este vizibil și este acoperit de grădile oamenilor ce locuiesc în această zonă.

Castrul de piatră are formă dreptunghiulară 132,35m x 98,65m, îndreptat spre sud cu porta praetoria. Zidul, cu o grosime de 1,9 – 2m, este construit din piatră de râu cu mortar având creneluri de cărămidă. Agger-ul la bază avea o lățime de 6m cu un canal pentru scurgerea apei lat de aproximativ 1m și cu adâncime de 0,5m. Pe agger trecea drumul de gardă. Castrul avea două șanțuri de apărare; primul era lat de 6 – 7m și adânc de 2m iar cel de al doilea era lat de 3 – 3,5m și adânc de 1m. În fața porților peste șanțuri erau poduri de lemn. Turnurile castrului de la colțuri erau semicirculare pe când cele de apărare de la porți și cele intermediare erau patrulatere. Castrul avea 4 intrări cu bolți din cărămidă și două turnuri de apărare. Porțile erau din ștejar. În mijlocul castrului erau principalele clădiri: principia, praetorium și horreum înconjurate de barăcile soldaților.

 

Bibliografie:

1. Muzeul Județean Argeș - Castrul Roman Jidava (Câmpulung)

Galerie de imagini

 

 

        Contact:

         dancociu@yahoo.com