Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

     Intrat pe poarta mănăstirii Dealu, construcția bisericii îmi păru cunoscută. În cursul vizitei, făcute aici, m-am  lămurit că acest sălaș a constituit sursă de inspirație pentru construcția bisericii mănăstirii Curtea de Argeș, văzută anterior,  care este, însă, mult  mai împodobită, atât pe exterior cât și pe interior. Mănăstirea este ridicată pe un deal în apropierea vechii capitale domnești Târgoviște.

,,Menționată documentar din anul 1431, vechiul lăcaș de lemn  a fost reconstruit din temelii în zilele domniei lui Radu cel Mare și ale fratelui său Vlad cel Tânăr (Vlăduț) între anii 1499 – 1501 și 1510 -1512. Numărîndu-se printre cele  mai valoroase realizări arhitectonice religioase ale epocii.

A fost zugrăvită între anii 1514 – 1515 de vestitul zugrav Dobromir din Târgoviște, ajutat de Jitian și Stanciu.” (1) 

În pisania de pe peretele exterior la intrare în biserică este cioplit în piatră: ,,Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșitul Sfântului Duh blagocestivul și iubitorul de Hristos, înfrumusețat cu toate învățăturile drept-credincioase și încununat cu toate cununile, Io Radul Mare-Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn a toată Țara-Românescă, fiul marelui Vlad Voevod (Călugărul), în anul 7008 (1500), crugul zodiei: 2 al soarelui și al lunii: 16, temelia: 29, indicția: 3, mâna anului 3, a început să zidească și să înnoiască și din temelie a ridicat cu toate bunătățile și cu mari frumusețe a înfrumusețat acest mare hram întru numele sfântului părintelui nostru și arhierarh, făcătorul de minuni Nicolae din Mira Lichiei, și a sfințit-o în același an 7010, luna D(ecembre) 4 zile, fiind egumen Zaharia. Amin.” (3)

Mănăstirea a fost și necropolă domnească, anterioară mănăstirii Curtea de Argeș. Aici este înmormîntat Radu cel Mare, Vlad Dracul (1436-1442), Vladislav al II-lea (1448-1456), Jupânița Caplea, sora lui Radu cel Mare (ƚ1511), Vlăduț Voievod sau Vlad cel Tânăr, fratele lui Radu (ƚ1512), Radu Vodă Bădica, fiul domnitorului (1523-ƚ1524), Vlad Înecatul (ƚ1532), Pătrașcu Vodă cel Bun (1554-1557), tatăl lui Mihai Viteazu, Principele Moldovean Mihail Movilă (ƚ1608). Aceste informații sunt preluate dintro prezentare din muzeul mănăstirii. Multe dintre pietrele funerare care acoperă mormintele pomenite nu se văd, deoarece sunt la nivelul pardoseli și acoperite de mochetă.                Într-o pisanie din curtea mănăstirii, scrie, mult prea frumos pentru a se căuta o altă formulare, că:    ,,…În anul 1601 s-a așezat în biserică alături de ceilalți voevozi cinstitul și răposatul cap a lui Mihai Viteazul, voievodul  Țării Românești, Ardealului și Moldovei…” (2)

 

Bibliografie

  1. Mănăstirea Dealu – Scurt Istoric
  2. Pisanie, în piatră, în curtea bisericii
  3. N. Iorga – Inscripții din bisericile României

Galerie de imagini

 

 

        Contact:

         dancociu@yahoo.com