Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), este o pasăre răpitoare migratoare de talie medie 55-65 cm, penaj predominant maroniu, anvergura aripilor 145-170cm. Se hrăneşte cu şoareci de câmp, broaşte, şopârle, insecte. În Depresiunea Făgăraşului, zonă unde am şi fotografiat acestă pasăre, cuibăresc 40-50 de perechi de acvilă ţipătoare mică. Numărul acestei păsări la nivelul României este estimat la 2000 de perechi ce reprezintă aproximativ 22% din populaţia speciei pe teritoriul Uniunii Europene. Pe panourile care popularizează protecţia acestei  păsări este subliniat faptul că acvila ţipătoare mică nu se hrăneşte cu păsări de casă pentru ca gospodarii să nu caute să distrugă această pasăre de frica că ar răpi găini sau raţe din ograda lor.

Şorecar comun (Buteo buteo) este o pasăre răpitoare de talie medie 50-57 cm, anvergura aripilor  110-130 cm. Este o specie des întâlnită pe teritoriul ţării noastre unde şi iernează.

Vânturel roșu (Falco tinnunculus) este un șoim de talie medie: lungime 31-37 cm, anvergura aripilor 68-78 cm. Interesant la el este că poate să zboare la punct fix.

Păsări răpitoare