Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

     ,,…Ne trebuie mai mult de o oră până să ajungem la Ovedenia, mic schit lăcuit de vreo zece călugări și fundat de mitropolitul Varlaam pe la anul 1675 în timpul domniei lui Duca Vodă. Părinții, în buna lor voință de a ne arăta tot ce au mai interesant, ne duseră la două chiliuți făcute în piatră, care în termine bisericești se numesc peșteri: una din ele încă neterminată, se lucrează cu cheltuială unui boier din Râmnic. Am făcut observație părinților că cu 600 de lei ce ziceau că s-au cheltuit la dânsa putea acel boier să facă 5 sau 6 camere, când în chilia de piatră abia te poți învârti. Dar opinia părinților era cu totul contrarie; ei considerau scobitura în piatră ca cea mai completă probă de cuvioșie și cel mai mare serviciu ce poate cineva să facă lui Dumnezeu. Cu un cuvânt, un om care face o peșteră, orcum ar fi trait în lumea aceasta, este sigur că va fi mântuit în cea viitoare…” (1)    În anul 1842 Grigore Alexandrescu împreună cu Ioan Ghica face o călătorie la câteva mănăstiri din Vâlcea, printre care și la mănăstirea Turnu (Ovedenia).

     Biserica veche a mănăstirii are hramul ,,Intrarea Maicii Domnului în Biserică” (Ovedenia sau Vovidenia). Înaintea acestei biserici de piatră, ridicată de mitropolitul Varlaam ajutat de Ene Lipscanul, mare negustor din Pitești, cum este menționat și în pisanie (,, Din mila și harul lui Dumnezeu, Părintelui și al Fiului și al Duhului Sfânt, s-au ridicat și s-a înălțat acest sfânt lăcaș întru cinstea și lauda aducerii în biserică a presfintei și preablagoslovitei stăpânei nostre și de Dumnezeu Născătoarea Maria cu nevoința și cu cheltuiala părintelui Chir Varlaam mitropolitul Țării Românești, în zilele lui Ioan Duca Voievod, 14 iulie 1676”), a existat o mică biserică din lemn ridicată de ieroschimonahul Misail (2). ,,Daniil duhovnicul” și ucenicul său ,,Misail nacealnicul” (nacealnic – egumen superior) sunt doi dintre sihaștrii cei mai importanți, de aici,  ale căror peșteri (chilii) sunt vizitate și astăzi.

 

 

Bibliografie

  1. Grigore Alexandrescu – Memorial de călătorie (Cozia)
  2. Episcopia Râmnicului – Mănăstirea Turnu

Galerie de imagini

 

 

        Contact:

         dancociu@yahoo.com