Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

     În lucrarea Cercetări arheologice la Cetăţeni, Judeţul Argeş de dr. Lucian Chiţescu (schiţa este preluată din lucrare) se precizează că cele mai vechi urme arheologice din aşezarea geto-dacică de la Cetăţeni sunt din sec. III î.Hr (câteva bucăţi de amforă din import). 

Aşezarea se întindea între munte şi apa Dâmboviţei peste care mai apoi s-a suprapus  o aşezare feudală. Luând ca reper ultima monedă găsită în așezarea dacică, care este din anul 8 î. Hr., aceasta poate marca data sfârșitului acestei comunități. 

 Sus pe culme a existat o cetate geto-dacică din piatră şi mai apoi iarăşi o fortificaţie feudală.

    Urmele turnului-locuinţă dacic de formă pătrată, la exterior de 9m iar la interior de 5m, cu un zid gros de 2 m, făcut fără mortar din piatră de râu şi gresie nisipoasă,  sunt acoperite acum de construcţiile actualei mănăstiri. Se pare că pe latura de E şi N, turnul a fost ridicat direct pe stâncă în rest s-a folosit pământ pentru aducerea suprafeţei la acelaşi nivel. După urmele de arsură găsite de arheologi în această zonă s-a tras concluzia că acesta a dispărut în urma unui incediu. Comparând acest turn cu cel de la Tilişca rezultă  că acest tip de construcţie este mai vechi. În săpăturile făcute de arheologi în zona turnului s-a găsit ceramică (sec. II - I î.Hr.)  cenuşie şi roşie făcută de mână sau la roată şi o monedă romană emisă în anul 88 î.Hr..  Dispariția cetății se estimează a fi în primele decenii ale sec. I î.Hr., în acțiunea de unificare a triburilor geto-dace a lui Burebista, când au fost distruse mai multe cetăți nu și așezările alăturate. Spre sud spre valea Chiliilor este desenat traseul zidului dacic cu urmele din  săpăturile arheologice. Pe direcţia SE faţă de turn săpat în stâncă există un bazin cu diamentrul 3,5m şi adâncimea de 3,5m, reprezentat printr-un cerc pe schiţă. Arheologii au identificat 3 bazine săpate în piatră, cel rotund şi încă două dreptunghiulare mai mici,  în aria neacoperită de construcţiile mănăstirii. 

Bibliografie

  1. dr. Lucian Chițescu – Cercetări Arheologice la Cetățeni, Județul Argeș

Galerie de imagini