Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

        

     Cetatea Eroilor - Heldenburg (în limba germană) din munţii Perşani, m-a intrigat, mult timp, prin faptul că nu ştiam de unde îi provine numele.

 Întotdeauna alegeam ca punct de plecare în drumeţie spre cetate localitatea Crizbav, de unde urmând drumul spre munte se traversează satul Cutuş, aflat  în apropierii pădurii, din care o potecă te conduce spre traseul marcat, ce  urcă pe o coastă de deal spre culme. De curând, primăria din Crizbav a extins un drum forestier, circulabil cu maşina, până în apropierea cetăţi. De preferat, însă, este deplasarea cu piciorul. Mai la sud de Crizbav este localitatea Hălchiu a cărei denumire în germană este Heldsdorf (held-erou, dorf-sat). Provenienţa de nume acum apare evidentă.

Zidurile feudale existente suprapun întro anumită măsură un zid dacic ce se sprijinea direct pe stânca decupată. Fortificaţia nu a cuprins tot platoul, căci abruptul dinspre est asigura el elementul de apărare.  Accesul la cetate se face pe o punte (desenată cu negru pe schiţă) peste şanţul antic, folosit şi în evul mediu. Puntea de acum, destul de îngustă, poate fi ocolită pe parte dreaptă, în sensul de urcare. O gaură în stâncă, destul de mare, se presupune că era folosită ca cisternă de apă (acumula apă de ploaie). Turnul, socotind după rândurile de urme de sprijin ale buştenilor în zid, ca elemenţi de susţinere ale podelelor, a avut cel puţin două nivele.

     

Bibliografie


1. Florea Costea - DACII DIN SUD-ESTUL TRANILVANIEI ÎNAINTEA ŞI ÎN TIMPUL
 STĂPÂNIRII ROMANE
  

 

 

 

 

 

        Contact:

         dancociu@yahoo.com